MERCUR S.A. utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a MERCUR S.A. cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie. Mai mult

Am inteles

„MERCUR S.A. utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a MERCUR S.A. cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.”

Politica de Confidentialitate

Politica de Cookie

A.G.O.A. 20/21.02.2018

”Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., cu sediul social ȋn Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj, ȋnregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/91/1991, C.U.I. 2297960, ȋntrunit ȋn ședință ȋn data de 17.01.2018, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată şi  modificată, al Legii nr. 297/2004, Regulamentelor A.S.F. şi a dispoziţiilor Actului constitutiv, convoacă în data de 20.02.2018, ora 1100 la sediul societăţii, ADUNAREA GENERALǍ A ACŢIONARILOR, în şedinţă ORDINARĂ, la care vor fi îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 06.02.2018 (considerată ca dată de referinţă) – cu următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.
 2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2017 conform propunerii Consiliului de Administraţie al societăţii.
 3. Aprobarea datei de 23.05.2018 ca DATA PLĂŢII dividendelor, în conformitate cu dispoziţiile art. 1293 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acţionari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului.
 4. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2017 a situatiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română in vigoare.
 5. Prezentarea şi aprobarea B.V.C. pentru anul 2018.
 6. Prezentarea şi aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018.
 7. Prezentarea şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2018.
 8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2017.
 9. Aprobarea nivelului indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii începând cu 01.01.2018.
 10. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani începand cu data de 01.07.2018.
 11. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii.
 12. Aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată de înregistrare şi a datei de 02.05.2018 ca ex date.
 13. Ȋmputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Acţionarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social (conform Regulamentului A.S.F. 6/2009) au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum şi dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.A. Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judeţul Dolj, cu menţiunea ”pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 20/21.02.2018” sau prin mijloace electronice – la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Fiecare acţionar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la secţiunea întrebări frecvente.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii  care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care adresează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită până la care se pot face propuneri pentru postul de administrator este 06.02.2018. Lista cu informatii privitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj, la Oficiul Juridic – Acţionariat, precum şi pe site-ul societăţii (www.mercurcraiova.ro), putând fi consultată şi completată de aceştia.

Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la  distribuirea de dividende sunt puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii sau pe website-ul oficial de la data convocării adunării generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societăţii (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 22.01.2018.

Acţionarul – persoană fizică poate participa la şedinţa A.G.O.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredinţată altui acţionar al  MERCUR S.A. sau altei persoane decât acţionarii. Acţionarul – persoană juridică poate participa la şedinţa A.G.O.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acţionarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziţia acţionarilor de la data de 22.01.2018, la Oficiul Juridic – Acţionariat al MERCUR S.A. şi pe website-ul societăţii (www.mercurcraiova.ro).

Împuternicirile speciale şi generale vor fi depuse, în original, la MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondenţă), până cel mai târziu la data de 18.02.2018, ora 1100; în situaţia depăşirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 22.01.2018, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la Oficiul Juridic - Acţionariat al MERCUR S.A. şi pe website-ul societăţii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenţă şi buletinul de vot în baza căruia acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă. Acţionarii care vor opta pentru votul prin corespondenţă sunt obligaţi să depună buletinele de vot, în original, la MERCUR S.A. (la registratura societăţii sau prin corespondenţă), până cel mai târziu la data de 18.02.2018, ora 1100.

Participarea acţionarilor la şedinţă va fi permisă numai pe baza buletinului/cărţii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - şi în baza dovezii calităţii de reprezentant legal/împuternicit. În situaţia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta şi copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

În cazul în care, la data de 20.02.2018 nu se va întruni cvorumul necesar desfăşurării şedinţei A.G.O.A. în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv al societăţii – respectiv prezenţa acţionarilor care deţin împreună cel puţin 1/2 din capitalul social – şedinţa ORDINARĂ a A.G.A. se va desfăsura la data de 21.02.2018 (a doua convocare), cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră precizate în prima convocare.”

Actualizare 06.02.2018

Mercur Center

URMARESTE-NE SI PE

Instagram